جات خالی در تلوزیون

جات خالی تنها چند ماه بعد از آغازش، بر روی آنتن شبکه منوتو رفت؛ موسس این کمپین، فریده بار دیگر صدایش به ایرانیان رسید تا شاید اینبار اتفاق شیرینی بیافتد. مجریان حرفه ای این برنامه ابتدا به قوانین فرزندخواندگی می پردازند، و سپس به داستان فریده نگاهی می اندازند، و در نتیجه مصاحبه ای از با فریده را پخش می کنند.

مجریان این شبکه به نظر می رسد بسیار از این داستان شگفت زده و احساستی شده اند، و یاد دلتنگی های خود به دور از میهنشان می افتند، چیزی که در فریده ۴۵ سال به طول انجامیده. و در نهایت مجری می گوید، امیدوارم روزی فریده پدر و مادر خود را پیدا کرده و در همین برنامه این خبر شیرین را بیان کنیم.

با سپاس از این کانال برای معرفی کمپین جات خالی و مصاحبه با فریده.

تیم جات خالی

در جات خالی معجزه اتفاق می افتد،البته با کمک شما