فریده

داستان من…

ایرانیان به کمک شما نیاز دارم! لطفا به اشتراک بگذارید! من در جستوجوی مادر و پدرم در ایران هستم. من در تیر 1355 ، با 6 ماه سن ، در حرم مطهر مشهد پیدا شدم. 4،8 کیلو وزن و تب شدیدی داشتم.

تاریخ تخمینی تولد من حدود 28 آذر 1354 است. شاید 3-6 ماه با مادرم زندگی کردم. شاید از بهشهر یا استان مازندران یا جاهای دیگر ایران آمده ام. من از دی 1356 تا فروردین 1356 در پرورشگاهی در مشهد بوده ام. اگر شما یک سرپرست از پرورشگاه هستید که مرا می شناسد ، دوست دارم با شما نیز در ارتباط باشم.

با عشق، فریده (نامی که در پرورشگاه برایم انتخاب شد)

ایمیل: mail2farideh@gmail.com

I paint a flower in my mouth,
a smile in my brain and a kiss on top.

I paint words in translation,
letters to heaven and ink my soul.

-Farideh- Amsterdam, July 2010

پیامی به خانواده ام: آرزویم این است که روزی با شما ملاقات کنم. لطفاً با من تماس بگیرید زیرا دوست دارم با شما ملاقات کنم و از سرگذشتم مطلع شوم. من از دیدار شما بسیار خوشحال خواهم شد!