تماس با تیم جات خالی

تیم جات خالی، که به جای تیم می توان گفت: خانواده جات خالی، یا خانواده شما، همیشه در 24 ساعت هفته آماده پاسخگویی به شما است. خانواده کوچک ما، بزرگترین اتفاقات را رقم می زند. برای هر موضوعی که میخواهید با ما تماس بگیرید، به زبان خودتان پاسخ خواهیم داد، گاهی از دوستانمان در ایران کمک گرفته، و یا گاهی از مترجم گوگل استفاده می کنیم 😄. ایده های جدید، پیشنهادات، کیس های جدید، تحقیقات جدید، سوالات و همه چیز… واقعا همه چیز را می توانید با ما در میان بگذارید.

❤️ ایمیل جات خالی: info [at] Jatkhali [dot] ir

❤️ جامعه فرزندخواندگان جات خالی: https://social.jatkhali.ir/

❤️ جات خالی بر روی فیسبوک.