درباره جات خالی

“جات خالی” چیست؟

جات خالی یک سرویس آنلاین و شبکه اجتماعی جامعه ایرانیانست که به فرزندخواندگی گرفته شده اند. در جات خالی می توانید در جستوجوی فرزند گم شده خود باشید، یا اگر یک فرزندخوانده هستید، می توانید با ایجاد پروفایلی به جامعه ما بپیوندید و لینک شخصی خود را با دنیا، و افراد شبیه به خود به اشتراک بگذارید. در جات خالی اتفاق های شیرینی رخ می دهد، اتفاقاتی که جای خالی کسی را برایتان پر می کند.

جات خالی به چه معناست؟

جات خالی عبارتی فارسی است که از دو کلمه جات (جای تو) و خالی تشکیل شده. در واقع این عبارتست که ایرانیان زمانی که از هم دور هستند به کار میبرند، به معنای اینکه آرزو میکنند که کسی که می‌خواهند در کنارشان باشد. جات خالی را می توان در زبان انگلیسی به عبارت های زیر ترجمه کرد:

  • You are missed here
  • I wish you were here
  • You were greatly missed

لوگوی جات خالی

جامعه فرزندخواندگان، و کودکانی که گم شده و منتظر پدر و مادری که آنهارا به سرپرستی بگیرند فراز و نشیب بسیاری دارد. ما در “جات خالی” باور داریم که رویاهای تمامی آنها به حقیقت می پیوندد، حتی اگر موفق به یافتن کسی که می‌خواهند نشوند، به احساسی دست خواهند یافت، احساس آرامش قلبی برای جستوجوی کسی. در نتیجه، گرچه مقصد کسی باشد، یا رسیدن به آن حس قلبی باشد، جات خالی شمارا در رسیدن به آن هدف کمک می کند. لوگو جات خالی به همین میپردازد، گرچه در امتداد مسیر فراز و نشیب و چندگانگی فراوانی وجود داشته باشد، مبدا و مقصد همیشه ثابت است‌.


تیم جات خالی

پیوستن به تیم جات خالی

اگر یک فرزندخوانده هستید، و می خواهید عضوی از جامعه جات خالی باشید، می توانید از طریق لینک زیر داستان خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و داستان دیگران را بخوانید، اینجا یک شبکه اجتماعی مخصوص خود شماست.

در این باره بیشتر بدانید: فیسبوک.